ANA SAYFA
4. SINIF BELGELERİ
5. SINIF BELGELERİ
6. SINIF BELGELERİ
7. SINIF BELGELERİ
8. SINIF BELGELERİ
İNTERAKTİF BULMACALAR
DİN KÜLTÜRÜ AFİŞLER
SİSTEMDEN ÇIKIŞ
Ana Menu
 
Ana Sayfa
Afişler
Anlat(a)biliyorum
Büyük Risk
Din Kültürü
Dosyalar
Downloads
Dua Ayeteri
Efendimizin Ahlakı
Efendimizin Hayatı
E-Kabul Oyunu
Flash Dosyalar
Güzel Sözler
İnteraktif Bulmaca
LGS Ders Notu
LGS Sorular
Peygamberler Tarihi
Resfebe
Tanıyalım
Tanıtımlar
Bizi Tavsiye Et
İletişim
Hesabınız
Sistemden Çıkış
Tavsiye Linkler
 
  MEB
  EBA
  E-Okul
  Mebbis
  E-Devlet
  Egitim.gov.tr
  Meb Mevzuat
  Tebliğler Dergisi
  Öğretim Programları
  E-Mevzuat
  Resmi Gazete
  Ölçme Değerlendirme
  Diyanet İşleri Başk.
  Diyanet Kuran
  Diyanet Namaz
  Kuran Meali
  OSYM Gis
  OSYM
  Augis
  Türk Dil Kurumu
     Kuranı Kerime göre güzel söz; kökü sabit dalları gökte olan her zaman meyve veren güzel bir ağaca, kötü söz kökü koparılmış kötü bir ağaca benzer. " Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer." İbrahim Suresi 24-26
 • İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
 • İnsan zevkin kölesi değil, efendisi olmalıdır. Aristophanes
 • İnsan, Allah'a su ve hava kadar muhtaçtır. Alexıs Carrel
 • İnsan, ancak çalıştığını kazanır. Mevlana
 • İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye muktedir olabilir. Gandi
 • İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar. Goethe
 • İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir. Spınoza
 • İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. Epukuros
 • İnsan, dünyada kendisinden daha çok hiç kimseye borçlu değildir.
 • İnsan, genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. Cenap Şahabettin
 • İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi ölümü kendi içinde taşımaktadır. Rilke
 • İnsan, ne idrâksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez. Namık Kemal
 • İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. Cenap Şahabettin
 • İnsana aradığı şeye bakılarak değer biçilir. Mevlana
 • İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır. Publilius Syrus
 • İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların hz. Allah. Ziya Paşa
 • İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues
 • İnsanda hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir. James Brewer
 • İnsanı büyük veya küçük, başarılı veya başarısız, mutlu veya bedbaht yapan kendi iradesidir. Schiller
 • İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar.
 • İnsanı hakikate götüren yalnız bir yol, fakat ondan ayıran yol sayısı gayet bol. La Bruyere
 • İnsanı hayvanlardan ayıran özellik akıldır,insan: ne zaman Akıldan uzaklaşırsa hayvan ortaya çıkar. Epictetüs
 • İnsanı terbiye etmek, ona ihsanda bulunmaktan daha iyidir. İbni Müceym
 • İnsanı, Allah' u Tealanın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de, açları ve yoksulları doyurmaktır. İbni Münkedir
 • İnsanın bir şeyi öğrenmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir. Goethe
 • İnsanın cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır. Benjamin Franklin
 • İnsanın çocuğu ile övünmesi kendisiyle övünmesi demektir. Somerset Maugham
 • İnsanın düşebileceği en kötü durum, yönetemez hale geldiği durumdur. Montaigne
 • İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. Abdülmelik B. Mervan
 • İnsanın en büyük dostu zorluklardır; çünkü insanı karşılaştığı zorluklar kuvvetlendirir.
 • İnsanın en büyük düşmanı doğrudan doğruya kendisidir. Cıcero
 • İnsanın en iyi yardımı kendi kendisine yaptığı yardımdır. Goethe
 • İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Montaigne
 • İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil. Epiktetos
 • İnsanın hayata karşı ödevi yaşamaktır. Eugene O'neıll
 • İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. F. William Farrar
 • İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur. Shakespeare
 • İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir. Joubert
 • İnsanın kendine güveni büyük işlere girişmesinin ilk şartıdır. Samuel Johnson
 • İnsanın kıymetini meydana çıkaran uğradığı zorluklardır. A. Thıers
 • İnsanın söyleyecek çok şeyi olduğu halde söylememeyi bilmesi, olgunluğunun başlangıcıdır. T. H. Huxley
 • İnsanın yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır. Lacardaire
 • İnsanın yapabileceği en büyük fenalık, kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Richard Bernedici
 • İnsanın yaşı, ruhunun gençliğine veya ihtiyarlığına bağlıdır. Thomas Mann
 • İnsanın zevki her sabah yeniden doğar. Enid Bagnolt
 • İnsanın, cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılmış ilk adımdır.
 • İnsanın, düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasındansa, şerefiyle ölmesi daha hayırlıdır. Firdevsi İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir. Goethe
 • İnsanin hırsız olup olmadığı, suç ortağından sorulmaz ki! C. Marlowe
 • İnsanlar ancak adaletle doyurulur. Emerson
 • İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî
 • İnsanlar arasında kendisini zemmeden kimse, hakikatta kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir. Hasan-ı Basri
 • İnsanlar arasında yaşamak güçtür; susmak çok güçtür de ondan. Nietzsche
 • İnsanlar aya benzer çünkü kimseye göstermedikleri bir karanlık yüzleri daha vardır. Mark Twain
 • İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
 • İnsanlar birbirlerini aldatmasalar, uzun zaman bir arada yaşayamazlar. La Rochefoucauld
 • İnsanlar bütün arzularına nail oldukları zaman mutlu olamazlar. Aesop
 • İnsanlar çok sevdikleri güllere koşarken,ayaklarının altında ezdikleri güzelim kır çiçeklerini görmezler.
 • İnsanlar denizde karsılaştığınız fırtınalarla ilgilenmez,gemiyi limana sağ salim getirip getirmediğinizle ilgilenir.
 • İnsanlar din hakkında yazar, savaşır, ölürler de din için yaşamasını bilmezler. Colton
 • İnsanlar gençliklerinde para kazanmak için sağlıklarını harcıyorlar; yaşlandıklarında ise sağlıklarını kazanmak için biriktirdikleri paraları harcıyorlar. Goethe
 • İnsanlar görünüşüyle karşılanıp, davranışlarıyla uğurlanırlar. John Freinord
 • İnsanlar hakkında bilmediklerine göre değil, bildiklerine göre hüküm ver.
 • İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
 • İnsanlar her biri ayrı ses çıkartan enstrümanlara benzerler. Lider, orkestra şefi gibi bu topluluktan gürültü değil melodi çıkartan kişidir.
 • İnsanlar her zaman kahraman olamazlar ama her zaman insan olabilirler. Benjamin Franklin
 • İnsanlar için en güzel hediye, hiçbir masrafa ihtiyaç göstermeyen tatlı bir gülümseyiştir. Hz. Süleyman
 • İnsanlar iyilik ve hayır yapmaktan ziyade öç almaya daha yatkındırlar. Spınoza
 • İnsanlar iyinin farkına varamazlar ve onu kaybedinceye kadar onun ellerinin içinde olduğunu bilemezler.
 • İnsanlar kötülüğü arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için yaparlar. John Stuart Mill
 • İnsanlar kötülüğü, arzuları kuvvetli olduğundan dolayı değil, vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar. John Stuart Mill
 • İnsanlar matbaayı keşfettiklerinden beri, geceler tamamen karanlık değildir. Chrıstopher Morley
 • İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz. Dostoyevski
 • İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar fazla konuşurlar. Montesquio
 • İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor kuşku duyarlar. Cicero
 • İnsanlar ödül ümidiyle, başarısızlık korkusuyla ve bir yıldız parıltısıyla harekete geçirildiği zaman tam formundadır. Grıttı
 • İnsanlar özgür olarak doğar,ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.(jean jacques rousseau)
 • İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar. Napoleon
 • İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.
 • İnsanlar sizden, onları tenkit etmenizi isterler, fakat asıl istedikleri onları övmenizdir. W. Somerset Maugham
 • İnsanlar tecrübeleri nispetinde değil, tecrübelerinden aldıkları dersler nispetinde olgundurlar. Bernard Shaw
 • İnsanlar tuhaftır! Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Halid Ziya Uşaklıgil
 • İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler. La Rochefoucauld
 • İnsanlar yanlış yapabilirler, yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. Ferdınand Von Kozebue
 • İnsanlar yemle yakalanan balıklar gibi, zevke kapılıp kötülüğe sürüklenirler. Cicero
 • İnsanlar, anneleri onları ne yaptıysa o olurlar. R. Waldo Emerson
 • İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. Walter Scott
 • İnsanlar, hayal güçleriyle idare edilirler. Napoleon
 • İnsanlar, inançlarını yaşayabildikleri kadar hürdür. Kemal Kölük
 • İnsanlar, olaylara iyi yönden bakmayı bilirlerse, bundan yılda birkaç milyon kazanç sağlarlar. Alfred Housman
 • İnsanlar, ya korktukları, yahut da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler. Machiavelli
 • İnsanlar; daima sahip olduklarından daha fazlasını isterler. Ama yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır. Teognosis
 • İnsanlara akılları derecesinde söz söylenmelidir. Şeyh Sadi
 • İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır.
 • İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız. Balzac
 • İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan hafiftir. Zira okun hedefi şaşar, ama dilin ki şaşmaz. Süfyanüs Sevri
 • İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olması gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız. Goethe
 • İnsanlara, düşündürücü hikmetli sözlerle yönelin ki, kalpleri usanmasın. Hz. Ali
 • İnsanlarda riyanın karışmayacağı, hakiki tek vasıf sabırdır. Abdülaziz Bekkine
 • İnsanlardan çoğunun mutluluğu ve mutsuzluğu, kendi düşünce ve inanışlarına bağlıdır. Oscar Wilde
 • İnsanlardan kendini çekmen sana düşman, herkese yakınlık göstermen ise sana kötü dostlar kazandırır. İbn El - Mukaffa

-- Hazırlayan: Maliki Alioğlu /// www.dersimizdin.org --

Üye Ol
 
Kullanıcı Girişi
 Hoşgeldin, Misafir

Üye Adı:
Şifre:
G. Kodu: G. Kodu
Kodu giriniz:
(Kayıt Ol)
Kastamonu
 
Kastamonu Valiliği
Kastamonu MEM
Kastamonu Belediyesi
Merkez Ortaokulu
Kastamonu İlkhaber
Nasrullah Gazetesi
Kastamonu Postası
Kastamonu Doğrusöz
Kastamonu Açıksöz
Kastamonu Gazetesi
Kastamonu Güncel
Kastamonudan Haber
Kastamonu Satranç
Ziyaretçi Sayacı
 
Pazartesi167
Salı195
Çarşamba176
Perşembe174
Cuma140
Cumartesi174
Pazar205
Toplam:109964
En Çok:455
Toplam Giriş
 
Şu ana kadar
1363608
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Temmuz 2016
Webmaster : Maliki ALİOĞLU Bu sitenin tüm hakları Maliki Alioğlu"na aittir. En iyi görüntü için 1024x768 pixel tercih edin.
Sitenin yayına başlama tarihi : Ağustos 2007 Her Hakkı Saklıdır...

Web sitemiz PHP-Nuke (© 2004) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.